Loading...

Avís Legal

Gràcies per visitar el lloc web de La Mar. Dediqueu un temps a llegir i entendre les condicions generals del nostre lloc i la nostra. Les condicions generals següents conformen un document legal que descriu els drets i els deures que teniu com a usuari.

Si feu servir el nostre lloc web, vol dir que accepteu aquestes condicions generals.  Per tant, si no accepteu aquestes condicions generals o qualsevol altra política de La Mar, no feu servir aquest lloc web.

Internet està evolucionant. Això vol dir que, de tant en tant, es produeixen canvis en el nostre lloc web que poden afectar aquestes condicions generals. Qualsevol modificació de les condicions generals s'inclourà en aquesta pàgina i l'ús del lloc web després d'aquestes modificacions implica l'acceptació de les condicions generals modificades.

 

Contacte

El lloc web www.lamarbrava.cat és propietat i està administrat per la companyia:

Hau Esdeveniments  SL

mail@hauhauhau.com

Contingut

Aquest lloc web conté informació que inclou, entre altres, informes, dades, aplicacions, ofertes especials, notes de premsa, fotografies, gràfics, text, imatges, logotips, icones, dissenys, programari, material audiovisual, marques comercials, copyrights, altres drets de propietat intel·lectual i d'autor i altres materials (denominats col·lectivament contingut) propietat de Hau Esdeveniments SL, els seus associats o altres organismes que es poden associar esporàdicament amb Hau Esdeveniments SL per a la presentació d’esdeveniments o qualsevol altra activitat.

 

Reconeixeu que els continguts pertanyen exclusivament als seus respectius propietaris.  Per tant, queda prohibit copiar, modificar, esmenar, suprimir, ampliar, publicar, transmetre, crear obres derivades, crear o vendre productes derivats, mostrar o penjar, o explotar o utilitzar de qualsevol altra manera aquests continguts sense l'autorització expressa de cada propietari respectiu.

 

Mitjançant l'ús del nostre lloc web, reconeixeu i accepteu que tot el contingut està protegit pels drets de copyright.

 

El lloc web de Hau Esdeveniments SL conté enllaços cap a altres llocs web. No ens fem responsables del contingut d'aquests altres llocs web. L'aparició d'un enllaç d'un altre lloc web al nostre lloc web no significa ni implica l'aprovació o recomanació del contingut del lloc web que no pertany a Hau Esdeveniments SL

 

Les vostres obligacions com a usuari

Per fer servir aquest lloc web, heu de ser majors d'edat segons la legislació local del lloc des d'on visiteu el lloc web.

Podeu fer servir la informació sobre La Mar que Hau Esdeveniments SL posa expressament a disposició per a la seva descàrrega o còpia des d'aquest lloc web, sempre que:

 

 • no modifiqueu aquesta informació ni elimineu cap avís de copyright, marca registrada o drets de propietat intel·lectual o d'autor;

 • feu servir aquesta informació només per a ús personal i no comercial, i no publiqueu aquesta informació a Internet, en cap lloc web, en cap ordinador en xarxa ni la difongueu per qualsevol mitjà; i

 • no proporcioneu cap representació ni garantia relacionada amb aquesta informació.

 

Quan us inscriviu en algun servei del lloc web, heu de:

 • proporcionar informació real, correcta, actualitzada i completa;

 • mantenir i actualitzar de manera periòdica les dades de registre per tal que sigui real, exacta, actualitzada i completa.

 •  

Si visiteu aquest lloc web, vol dir que accepteu no publicar, transmetre ni comunicar missatges que puguin constituir un delicte o perjudicar els interessos de Hau Esdeveniments SL.

 

Qualsevol ús il·legal o no autoritzat del lloc web implica l'incompliment de les condicions generals.  No teniu permís per accedir al lloc web de cap manera que impliqui l'incompliment d'aquestes condicions generals, la legislació o la normativa del país des del qual esteu visitant el lloc web. L'ús il·legal o no autoritzat del nostre lloc web inclou però no queda limitat a: (i) utilitzar el lloc web de qualsevol manera que pugui facilitar la venda il·legal d'entrades, la còpia, modificació, supressió, ampliació, publicació, transmissió, creació d'obres derivades, creació o venda d'articles derivats del nostre contingut o de qualsevol altra manera explotar els continguts, de manera total o parcial; o (ii) utilitzar qualsevol dispositiu automàtic, programa, algoritme o metodologia, o qualsevol procés manual similar o equivalent, per obtenir accés il·legal, adquirir, copiar o supervisar qualsevol secció d'aquest lloc web o qualsevol xarxa connectada a aquest lloc web o reproduir o evitar l'estructura de navegació o presentació del lloc web o de qualsevol contingut.

 

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

RECONEIXEU I ACCEPTEU EXPLÍCITAMENT QUE:

A) UTILITZEU EL LLOC WEB SOTA LA VOSTRA RESPONSABILITAT. EL LLOC WEB S'OFEREIX "TAL COM ÉS" I "SEGONS LA DISPONIBILITAT". AMB EL MÀXIM ABAST PERMÈS PER LA LLEI APLICABLE, DECLINEM EXPLÍCITAMENT QUALSEVOL RESPONSABILITAT DE QUALSEVOL TIPUS RESPECTE A AQUEST LLOC WEB I EL SEU CONTINGUT, JA SIGUI DE FORMA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, LA QUAL INCLOU PERÒ NO QUEDA LIMITADA A LES GARANTIES IMPLÍCITES DE TITULARITAT, COMERCIALITZACIÓ, IDONEÏTAT PER A PROPÒSITS O USOS PARTICULARS I NO VULNERACIÓ DE DRETS.

B) SENSE LIMITAR ELS PUNTS ANTERIORS, Hau Esdeveniments SL  NO APROVA, GARANTEIX NI ASSEGURA QUE: (I) LA INFORMACIÓ D'AQUEST LLOC WEB SIGUI PRECISA, COMPLETA, FIABLE, ÚTIL, OPORTUNA O ACTUALITZADA; (II) EL LLOC WEB COMPLEIXI LES SEVES EXPECTATIVES; (III) L'ÚS DEL LLOC WEB NO PRESENTI INTERRUPCIONS, SIGUI OPORTÚ, SEGUR I SENSE ERRORS; (IV) ELS RESULTATS QUE ES PODEN OBTENIR DE L'ÚS DEL LLOC WEB SIGUIN PRECISOS O FIABLES; (V) LA QUALITAT DE QUALSEVOL SERVEI O INFORMACIÓ OBTINGUTS A TRAVÉS DEL LLOC WEB O QUE AQUESTS SERVEIS O INFORMACIÓ COMPLEIXIN LES SEVES EXPECTATIVES; (VI) ELS SERVIDORS ON S'ALLOTJA EL LLOC WEB ESTIGUIN LLIURES DE VIRUS O ALTRES COMPONENTS PERILLOSOS; O (VII) ES CORREGEIXI QUALSEVOL ERROR QUE APAREGUI AL LLOC WEB.

C) QUALSEVOL MATERIAL DISPONIBLE AL LLOC WEB ES DESCARREGA I S'OBTÉ SOTA LA VOSTRA RESPONSABILITAT I RISC I SOU L'ÚNIC RESPONSABLE DE QUALSEVOL DANY OCASIONAT AL VOSTRE SISTEMA INFORMÀTIC O DE LA PÈRDUA DE DADES COM A RESULTAT DE LA DESCÀRREGA O OBTENCIÓ D'AQUEST MATERIAL. VÓS (I NO CHau Esdeveniments SL O QUALSEVOL DELS SEUS ASSOCIATS O QUALSEVOL DELS ASSOCIATS D'AQUESTS O ELS CONCESSIONARIS DE LLICÈNCIES O ALTRES ORGANISMES AMB QUI Hau Esdeveniments SL  S'ASSOCIA ESPORÀDICAMENT) ASSUMIU EL COST TOTAL DE TOTS ELS SERVEIS, REPARACIONS O CORRECCIONS QUE CONVINGUIN.

D) SENSE LIMITAR ELS PUNTS ANTERIORS, CAP AVÍS NI INFORMACIÓ, JA SIGUI ORAL O ESCRITA, QUE OBTINGUEU DE Hau Esdeveniments SL A TRAVÉS DEL LLOC WEB O DEL SERVEI D'ATENCIÓ, POT CREAR CAP RESPONSABILITAT QUE NO APAREGUI EXPLÍCITAMENT EN AQUESTES CONDICIONS GENERALS.

 

 

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

SOTA CAP CIRCUMSTÀNCIA Hau Esdeveniments SL O CAP DELS SEUS EMPLEATS, DIRECTORS, ENCARREGATS, ADMINISTRADORS, AGENTS, ASSOCIATS O ALTRES ORGANISMES AMB ELS QUALS Hau Esdeveniments SL S'ASSOCIA ESPORÀDICAMENT ÉS RESPONSABLE DE PERJUDICIS DIRECTES, INDIRECTES, FORTUÏTS, ESPECIALS O CONSECUTIUS QUE RESULTIN DE L'ÚS O LA INCAPACITAT D'ÚS DEL LLOC WEB O DEL COST DE L'OBTENCIÓ DE SERVEIS DE SUBSTITUCIÓ O QUE RESULTIN DE SERVEIS OBTINGUTS O MISSATGES REBUTS O OPERACIONS FACILITADES A TRAVÉS DEL LLOC WEB O QUE RESULTIN D'UN ACCÉS NO AUTORITZAT O UNA ALTERACIÓ DE LES TRANSMISSIONS DE DADES, INCLOSOS, ENTRE ALTRES, DANYS PER PÈRDUES DE BENEFICIS, L'ÚS DE DADES O ALTRES INTANGIBLES, ENCARA QUE ENS HAGIS AVISAT DE LA POSSIBILITAT D'AQUESTS DANYS.

SI NO US SATISFÀ AQUEST LLOC WEB O QUALSEVOL DELS SEUS CONTINGUTS, O AQUESTES CONDICIONS GENERALS, L'ÚNICA OPCIÓ QUE US QUEDA ÉS DEIXAR D'UTILITZAR EL LLOC WEB.

EN ALGUNS CASOS, ÉS POSSIBLE QUE LA LEGISLACIÓ APLICABLE NO PERMET  LA LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT ESPECIFICADA ANTERIORMENT; PER TANT, ÉS POSSIBLE QUE AQUESTA LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT NO S'APLIQUI EN AQUESTS CASOS CONCRETS.  EN CAS QUE QUALSEVOL PART D'AQUESTA LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT NO SIGUI VÀLIDA O APLICABLE PER QUALSEVOL MOTIU, LA RESPONSABILITAT CONJUNTA DEHau Esdeveniments SL (I LA DELS SEUS EMPLEATS, DIRECTORS, ENCARREGATS, ADMINISTRADORS, AGENTS, ASSOCIATS O ALTRES ORGANISMES AMB ELS QUALS Hau Esdeveniments SL S'ASSOCIA ESPORÀDICAMENT) EN CIRCUMSTÀNCIES COM AQUESTES PER RESPONSABILITATS QUE EN QUALSEVOL ALTRE CAS SERIEN LIMITADES, NO POT SUPERAR ELS CENT DÒLARS CANADENCS (100 CAD). SI LA LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT ESPECIFICADA ANTERIORMENT NO ES POT APLICAR EN ALGUN CAS DETERMINAT, QUALSEVOL RECLAMACIÓ O CAUSA D'ACCIÓ RELACIONADA AMB L'ÚS DEL LLOC WEB DE Hau Esdeveniments SLL O LES SEVES CONDICIONS GENERALS, S'HA DE PRESENTAR EN EL TERMINI D'UN (1) ANY A PARTIR DE LA PRIMERA DATA D'APARICIÓ D'AQUESTA RECLAMACIÓ O CAUSA D'ACCIÓ.

Indemnització

Sou l'únic responsable de la informació que publiqueu en aquest lloc web, de la descàrrega de fitxers, de la distribució d'informació i de la transmissió de dades efectuades pel vostre sistema informàtic. Si causar danys a aquest lloc web o si algú utilitza el vostre nom i contrasenya per causar danys a aquest lloc web o perjudicar els interessos de Hau Esdeveniments SL, en sereu el responsable. No rebel·leu a ningú la contrasenya.

A més, accepteu indemnitzar i exonerar de responsabilitat Hau Esdeveniments SL els seus associats i altres organismes relacionats, directors, encarregats, administradors, gerents, empleats, representats i qualsevol altra persona que actuï en nom de Hau Esdeveniments SL i qualsevol altre organisme amb el qual Hau Esdeveniments SL s'associï esporàdicament, de qualsevol reclamació, acció, dany o altres demandes, inclosos els honoraris legals raonables i qualsevol despesa sorgida per l'ús d'aquest lloc web.

 

Sospita d'incompliment

L'incompliment d'aquestes condicions generals i de qualsevol altra política o acord de Hau Esdeveniments SL , inclòs l'ús no autoritzat del lloc web de Hau Esdeveniments SL, pot ser investigat i es poden emprendre les accions legals pertinents, incloses, entre altres, mesures civils, penals i cautelars. Reconeixeu i accepteu que Hau Esdeveniments SL pot, segons el seu criteri i sense avís previ, retirar-vos l'accés al lloc web de Hau Esdeveniments SL o exercir qualsevol altra acció que cregui oportuna, si Hau Esdeveniments SL considera, segons el seu criteri únic i exclusiu, que la vostra conducta o la conducta de qualsevol persona amb qui actuen coordinadament segons Hau Esdeveniments SL incompleix o vulnera aquestes condicions generals o la llei, o infringeix els drets de Hau Esdeveniments SL, dels seus associats o de qualsevol organisme amb qui Hau Esdeveniments SL s'associa esporàdicament, d'un client de Hau Esdeveniments SL o de qualsevol altre usuari del lloc web.

Drets de propietat intel·lectual

Hau Esdeveniments SL respecta els drets de propietat intel·lectual dels altres i us demanem que vosaltres també ho feu. Si teniu motius fonamentats per creure que alguna obra vostra s'ha copiat o s'està utilitzant al nostre lloc web d'alguna manera que vulnera els vostres drets de propietat intel·lectual, us demanem que n'informeu a Hau Esdeveniments SL i especifiqueu la informació següent:

 • la firma, física o electrònica, de la persona autoritzada a actuar en nom del propietari dels drets;

 • una descripció de l'obra de la qual considereu que s'han vulnerat els drets;

 • la localització concreta al nostre lloc web de l'element que considereu que està vulnerant els vostres drets;

 • la vostra adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic;

 • una declaració que asseguri que actua de bona fe i que considereu que l'ús disputat no està autoritzat pel titular dels drets de propietat intel·lectual, el seu agent, o la llei; i

 • una declaració jurada sota pena de perjuri o fals jurament (el que s'escaigui segons la legislació aplicable) que confirmi la precisió de la informació anterior i que sou el titular dels drets de propietat intel·lectual o la persona autoritzada a actuar en nom del propietari.

Dret aplicable

El lloc web a Internet de La Mar i Hau Esdeveniments SL opera des de Girona, província de Catalunya, Espanya.  Per tant, qualsevol conflicte legal entre un usuari i Hau Esdeveniments SL queda sotmès a la legislació de la província de Girona i a les lleis aplicables de l’estat espanyol, sense tenir en compte les disposicions relatives a conflictes de lleis.  A més, accepteu sotmetre-us a la jurisdicció exclusiva dels tribunals de la província de Girona, pel que fa a qualsevol altra acció o procés produït o relacionat amb aquest lloc web.

 

Altres condicions

Aquestes condicions generals, constitueixen l'acord integral entre vós i Hau Esdeveniments SL respecte de l'ús del lloc web. Aquestes condicions generals substitueixen qualsevol altre acord entre vós i Hau Esdeveniments SL Tingueu en compte que és possible que estiguin sotmesos a altres condicions generals mentre utilitzeu determinats serveis oferts per Hau Esdeveniments SL o altres organismes, com ara la política de compra.

Encara que no exercim o fem complir algun dret o disposició de les condicions generals, això no significa que renunciem als nostres drets sobre aquesta disposició.  Si qualsevol terme o disposició d'aquestes condicions generals o una part d'algun terme o disposició no es considera vàlid o no es pot posar en vigor, la resta de condicions generals no en quedaran afectades; per tant, els altres termes o disposicions d'aquestes condicions seran vàlids i romandran en vigor en la seva màxima aplicació segons la llei aplicable. En lloc dels termes o disposicions d'aquestes condicions generals que no es siguin vàlids o no puguin posar-se en vigor, s'afegirà a aquestes condicions generals un terme o una disposició tan similar com sigui possible i que sigui legal, vàlid i que pugui entrar en vigor.

Cal remetre totes les sol·licituds d'informació sobre les nostres condicions generals al servei d'atenció al client.

Gràcies per visitar el lloc web de La Mar. Dediqueu un temps a llegir i entendre les condicions generals del nostre lloc i la nostra política de privadesa. Les condicions generals següents conformen un document legal que descriu els drets i els deures que teniu com a usuari.

Si feu servir el nostre lloc web, vol dir que accepteu aquestes condicions generals.  Per tant, si no accepteu aquestes condicions generals o qualsevol altra política de Hau Esdeveniments SL, no feu servir aquest lloc web.

Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi n'acceptes l'ús. Més informació
ACCEPTAR